ทำไมน้ำนมคุณแม่น้อย เพิ่มน้ำนมไม่ได้สักที

น้ำนมคุณแม่น้อย ปม่น้ำนมน้อย

เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมบางคนน้ำนมมาเยอะ ทำไมน้ำนมมาน้อย ซึ่งน้ำนมนั้นเกิดขึ้นและถูกผลิตมาจากเซลล์ที่อยู่ใต้ชั้นผิวบริเวณเนื้อเต้านม เป็นเซลล์ที่ได้รับการหล่อเลี้ยงจากเส้นเลือกที่บริเวณอก เมื่อน้ำนมถูกเพิ่มกระตุ้นการผลิตแล้ว น้ำนมที่ได้เพิ่มจะอยู่ภายในกระเปาะเล็กที่เต้านมง และเมื่อได้น้ำนมแล้วก็จะผ่านตามท่อน้ำนมและไหลออกทางหัวนมนั้นเอ จึงเป็นเหตุที่ว่าน้ำนมแต่ละคนจะเพิ่มไม่เท่ากันนั้นก็มาส่วนตรงนี้

                ทั้งนี้ปัจจัยที่เพิ่มน้ำนมไม่ได้หรือมีน้ำนมน้อยมีหลายประการด้วยกัน โดยจะมีสาเหตุปัจจัย ดังนี้

  1. น้ำนมน้อยจากสาเหตุมาจากเนื้อเยื้อที่ผลิตของคุณแม่น้อย และละเลยไม่มีการกระตุ้นเพิ่มน้ำนมอยู่สม่ำเสมอเป็นประจำ
  2. น้ำนมน้อยจากปัญหาฮอร์โมนต่าง ๆ เช่น โรคถุงน้ำในรังไข่ ต่อมไทรอยต่ำ/สูง เป็นเบาหวาน มีความดังโลหิตสูง ส่งผลให้การเพิ่มน้ำนมยาก รวมทั้งตั้งครรภ์ยากด้วย
  3. น้ำนมน้อยเพราะเคยผ่าตัดเต้านมซึ่งมีผลต่อเรื่องการเพิ่มน้ำนม เช่น เสริมหน้าอก
  4.  น้ำนมน้อยเพิ่มน้ำนมยากเพราะยาคุมกำเนิด ซึ่งตัวฮอร์โมนในยาคุมกำเนิดจะมีส่วนยับยั้งการเพิ่มการผลิตน้ำนม

นอกจากนี้น้ำนมเพิ่มยากอาจจะมาจากปัจจัยอื่นได้อีก ดังนั้นคุณแม่ควรหมั่นกระตุ้นการเพิ่มน้ำนมอยู่เสมอเพื่อช่วยให้ไม่ให้ท่อน้ำนมอุดตันร่วมด้วย

ที่มา : อาหารเพิ่มน้ำนม